Ако докладната бъде приета, собствениците на автомобили в Бургас ще пращат по-висок данък. Снимка Архив Черноморие-бг

Ако докладната бъде приета, собствениците на автомобили в Бургас ще пращат по-висок данък. Снимка Архив Черноморие-бг

Постъпленията от данъка на автомобилите в община Бургас да отидат за създаване на Зелен фонд. Това предлагат съветниците от партия "Средна европейска класа". Повод за предложението им стана докладна записка на кмета на община Бургас Димитър Николов за увеличаване на коефициента за екологичен коефициент за автомобилите без катализатори и тези, които са с "Евро 1", "Евро 2", "Евро 3" и "Евро 4". Целта е да се ограничи изхвърлянето на вредните емисии във въздуха и да се намали замърсяването му, като един от основните причинители за това са старите возила. По данни на Общината леките и автомобилите до 3,5 тона без "Евро" и с "Евро 1", "Евро 2" са 35 000, с "Евро 3" са до 20 000, с "Евро 4" - 9 000.

Според групата на СЕК в местния парламент на Бургас, планираното повишаване на данъците за автомобили няма да доведе до подобряване на екологичната обстановка в Бургас. Съветниците - Константин Бачийски, Кирил Начев, Георги Събев, Христина Секлемова и Красимир Калудов предлагат, ако новият размер на данъците бъде приет от Общинския съвет, допълнителните приходи, които ще влязат в бюджета след увеличението, да постъпват в нов Зелен фонд.

Според тях събраните средства от увеличените налози, които според прогнозите на вносителя през 2020 година могат да достигнат около 500 000 лева над досегашните, би трябвало да се използват като финансов ресурс за прилагане на различни мерки за подобряване на екологията в Бургас.

Бачийски и колегите му прогнозират, че дори и да бъдат въведени още по-рестриктивни мерки по отношение на данъците върху моторните превозни средства, обновяването на автомобилния парк в Бургас ще отнеме много дълго време, а въздухът в близките години няма да стане по-чист.

Създаването на Зелен фонд може да се случи с одобрението на Общинския съвет и отново най-важният орган на местното самоуправление може да реши за какво да се изразходват натрупаните средства в него.

Идеята е допълнително събраните пари от налозите да бъдат реинвестирани целенасочено в екологични инициативи за подобряване на качеството на въздуха в града.

Една от възможностите е част от парите във фонда да бъдат отделени като субсидия за покупка на електромобили от страна на жители на община Бургас или да бъдат насочени към обновяване на общинския автомобилен парк с електромобили. Друга алтернатива е чрез "зеления" фонд да се осигури финансов ресурс за залесяване на различни зони на града или за други инициативи.