Николай Стоянов (на преден план) и Георги Дракалиев (вдясно) са изпратили писмо до кмета Димитър Николов. Снимка Архив Черноморие-бг

Николай Стоянов (на преден план) и Георги Дракалиев (вдясно) са изпратили писмо до кмета Димитър Николов. Снимка Архив Черноморие-бг

Двамата съветници от ВМРО - Георги Дракалиев и Николай Стоянов поискаха от кмета на община Бургас Димитър Николов спешна проверка на онлайн системата на Общинския съвет. Повод за отвореното им писмо до кмета Николов става последното заседание на местния парламент от 25-ти януари, което се проведе при постоянни разминавания на звук, картина, изказвания, гласувания, прекъсвания, повтаряния, невъзможност за някои съветници да участват в дебатите и в самите гласувания и пр.

Доскорошните партньори на ГЕРБ в местния парламент - съветниците от ВМРО, от месец вече показват разграничаване от групата и гласуват по различен начин от мнозинството. Това е поредното писмо от тях, с което показват, че са развалили отношенията си с ГЕРБ. И в този местен парламент, и в предишния Георги Дракалиев беше кандидат за съветник от листата на ГЕРБ. Той и Николай Стоянов влязоха в сегашния ОбС като част от листата на ГЕРБ, но от гражданската квота, тъй като са представилети на друга партия. До края на миналата година нямаше проблем между съветниците от ВМРО и групата на ГЕРБ. Търканията обаче започнаха и това става видно и от докладните записки, които войводите входират и не се подкрепят от ГЕРБ.

За разрива в отношенията говори и настоящето писмо, изпратено до кмета Николов. Мотивите са следните:

"И наистина, има скандални несъответствия между проведени гласувания и отчетения от системата резултат от тях! Това установихме при проверка на произволен въпрос, а именно т.9 от дневния ред.Това е докладна записка 08 - 00 12395/17.01.2022 г. от кмета на община Бургас относно “Отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ арт-кафе, ситуирано в югоизточния край на ул. "Алеко Константинов" на ъгъла с ул. "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

В приложената от нас разпечатка от системата с резултат от гласуването, е отбелязано, че по докладната са гласували 36 души, от които 33 гласа "за", 1 "въздържал се" и 2 "против", като е отбелязано поименно кой как е гласувал.

Съвсем различен обаче, е реалният резултат от гласуването, в което всеки може да се убеди от видеозаписа от заседанието, намиращ се на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=VTspYC7DqEg

Гласуването по т.9 започва от 1:51:50 ч. и продължава около минута, като председателстващият г-н Димо Грудев обявява като резултат 26 гласа "за", 1 "против" и 7 "въздържали се".

Тъй като, по същото време на екрана се вижда и кой от съветниците как е гласувал, установихме следните фрапиращи разлики между видеозаписа и отчетения от системата за електронно гласуване резултат:

Съветниците Антонио Душепеев, Веселин Пренеров, Сотир Сотиров, Диян Георгиев и Ивайло Вагенщайн не са участвали в гласуването, но в системата е отбелязано, че са гласували "за".

Съветниците Костадин Андонов, Красимир Калудов и Христина Секлемова са гласували "въздържали се"“, но в системата е отбелязано, че са гласували "за".

Самите ние (Георги Дракалиев и Николай Стоянов) сме гласували "въздържали се", но системата е отбелязала, че изобщо не сме гласували.

Г-н кмете, изнесените данни действително говорят за едно опорочаване на процеса на вземане на решения, които при това засягат града и общината, и всява сериозни съмнения в законосъобразността им.

Ето защо, настояваме да възложите спешна вътрешна проверка на системата и на резултатите, не само от гласуването по споменатата т.9, а и от всички точки от проведеното заседание на общинския съвет. В случай, че бъде установена незаконосъобразност при приемането на някои от тях, настояваме да изпълните дадените ви правомощия, съгласно чл.45 ал.5 от ЗМСМА, и да ги върнете на Общинския съвет за ново обсъждане", пише в писмото но Дракалиев и Стоянов.