Питането е от Живко Табаков (вляво) и Стоян Грозев. Снимка Архив Черноморие-бг

Питането е от Живко Табаков (вляво) и Стоян Грозев. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаските общински съветници от ДБГ Живко Табаков и Стоян Грозев изпратиха питане до премиера Бойко Борисов и до министъра на околната среда и водите Емил Димитров във връзка с новия директор на Регионалната инспекция по околна среда и води. Детелина Иванова бе назначена на 14-ти август, след като дългогодишния директор Тонка Атанасова напусна, след спечелен конкурс в дирекцията в Хасково.

"Според  правилника за устройство и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 4(2) „Директорите на РИОСВ се назначават след проведен конкурс по реда на Кодекса на труда и се освобождават от длъжност от министъра на околната среда и водите". Според чл. 90 (3) от Кодекса на труда „Длъжностите, определени като конкурсни, се заемат само въз основа на конкурс. До провеждането на конкурса длъжността може да се заеме със срочен трудов договор за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс".

Детелина Иванова е назначена за директор на РИОСВ-Бургас от министъра на околната среда и водите със заповед от 14.08.2020 г., без да бъде проведен конкурс, като от тази дата тя се подписва под решенията и кореспонденцията от екоинспекцията като директор, а не като временно изпълняваща длъжността, което е видно както от качените решения на интернет страницата, така и от панела за контакти на РИОСВ-Бургас. В прессъобщения до медиите Детелина Иванова също е представена  като директор на РИОСВ", пише в писмото на съветниците.

Преди да стане директор Детелина Иванова е била началник на отдел "Биоразнообразие, защитени територии и защитени зони" в бургаската екоинспекция и е пряко отговорна за всички спорни строежи по Южното Черноморие, които са предмет на прокурорски проверки като „курортния комплекс с подпорната стена" на "Алепу", който е в две защитени зони, защитена зона "Комплекс Ропотамо" за опазване на дивите птици и защитена зона "Ропотамо" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. С оглед заеманата длъжност се предполага, че Детелина Иванова е взела дейно участие и по други спорни казуси, касаещи нарушения на процедури, смятат съветниците.

Те питат премиера и еко министъра:

"Морално и законосъобразно ли е назначаването за директор на една от най-важните институции в Бургас, имайки предвид, че същият е замесен и отговорен в спорни строежи по Черноморието?; 

Практика ли е директори на РИОСВ да бъдат назначавани без конкурс, в разрез с устройствения правилник и Кодекса на труда? Ако не – ще бъде ли освободена от заеманата длъжност към този момент г-жа Детелина Иванова?

Ще бъде ли санкционирано лицето Детелина Иванова за допускането на редица скандални строежи в защитени зони по Южното Черноморие и по какъв начин?

Кога ще бъде обявен конкурс за назначаване на нов директор на РИОСВ-Бургас?"

Живко Табаков и Стоян Грозев очакват отговор в писмена форма на направеното от тях питане.