Предложението на червения общински съветник Васил Иванов (вляво). Снимка Архив Черноморие-бг

Предложението на червения общински съветник Васил Иванов (вляво). Снимка Архив Черноморие-бг

Финансов стимул от 100 лева да получат двойките, които са станали родители и имат сключен граждански брак. Това предлага общинският съветник от коалиция "БСП за България" в местния парламент на Бургас Васил Иванов. Той е входирал докладна записка с предложение за изменение на Правилник за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас.

Той бе приет на сесията през януари по предложение на съветници от ВМРО.

В Бургас ще стимулират финансово родители навършили 18 г. и с образование

Васил Иванов предлага в правилника да бъде добавено, че двойки, които имат сключен граждански брак да получават допълнителна сума от 100 лева към предвидената еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта в общината.

"Взех дейно участие на комисия и приехме методика, чрез която честно и обективно, спрямо образованието на родителите и поредността на децата, всеки кандидат да разбере каква сума ще получи", заяви Васил Иванов.

"Имаше нещо, което ми липсваше в този правилник, а именно отсъствието на стимулиране на семействата, сключили брак. Затова и входирах предложението за изменение. Напълно съм наясно, че сумата от 100 лева не би мотивирала никого за това да сключи граждански брак, но това е една стъпка в посока да се придържаме към традициите и ценностите, които са движеща сила в едно общество", заяви общинският съветник.