Предложения с имената на желаещите да се включат в Съвета се приемат до 12-и февруари. Снимка Архив Черноморие-БГ

Предложения с имената на желаещите да се включат в Съвета се приемат до 12-и февруари. Снимка Архив Черноморие-БГ

Родителски съвет по въпроси свързани с образованието ще бъде създаден в Община Бургас. Той ще бъде консултативен орган към кмета на Общината Димитър Николов, съобщиха от пресцентъра на администрацията. За целта до 12-и февруари директорите на детските градини и училищата трябва да представят в дирекция "Образование" списък на желаещите да се включат в него.
В Съвета могат да членуват, както представители на настоятелствата, така и други родители, които искат да участват в работата му. Заявяването на такова желание и записването ще се извършва при директорите на училищата и детските градини.
Родителският съвет ще има две секции - "Предучилищно образование" и "Училищно образование". Той ще разглежда въпроси, свързани с:
- реда и условията за прием на деца и ученици в детските градини и училищата;
- сигурността и контрола на достъпа, изграждане на видеонаблюдение, пропускателен режим;
- храненето в детските градини и ученическите столове и други въпроси, предложени от родителите.
Освен с предложения и идеи, родителите ще участват и съвместно с представители на общинската администрация в проверки в училищата и детските градини. Първото заседание на Родителския съвет ще бъде в периода 14 - 16 февруари.

Създаването на Съвета става след инцидента в ОДЗ "Брезичка" преди няколко дни, където на видео запис се вижда как педагози упражняват насилие над деца в градината.