Трафик кулата във Варна бе открита на 15-ти август преди 7 години

Трафик кулата във Варна бе открита на 15-ти август преди 7 години

Вече седма година трафик кулите във Варна и Бургас следят корабния трафик денонощно седем дни в седмицата. Бреговият център за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването във Варна бе открит на днешния ден преди 7 години. Разположен в Аспарухов парк и по-известен сред местните като наклонената кула, центърът отговаря за трафика в северния навигационен район на Българското Черноморско крайбрежие – от Дуранкулак до нос Емине и в пристанище Варна.

Вторият брегови център, построен от ДППИ и въведен в експлоатация на 8 август 2015 г., се намира в Бургас на пристанищен терминал Бургас-изток 1. Той отговаря за трафика в южния навигационен район от нос Емине до Резово и в пристанище Бургас.

Разположени в характерни и разпознаваеми сгради, двата оперативни центъра за управление на трафика на плавателни съдове по Черноморското ни крайбрежие поддържат постоянен обмен на данни помежду си и концентрират информационни и навигационни системи, изградени на основата на най-съвременните достижения на науката и техниката.

Информационната система за управление на трафика на плавателни съдове VTMIS се изгражда на етапи в продължение на повече от 23 години и отговаря на най-високите световни стандарти. Тя предоставя услуги по извършване на навигационни дейности в морските пространства на Р България, като преминаването на кораби през териториалното море и прилежащата зона, акостирането им в пристанищата и рейдовете и т.н.

Следвайки добрите европейски практики, през 2019 година ДППИ изгради и допълнителен модул за усъвършенстване на услугите за интелигентно маневриране на корабите и управление на корабния трафик STM. Благодарение на него се подобрява безопасността на корабоплаването, както и опазването на околната среда чрез намаляването на вредните газове и емисии, отделяни от корабите, поради по-доброто планиране и намаляването на престоя на плавателните съдове в морските пристанища. Намаляват се и разходите за пътуване и времето за престой на корабите в пристанищата.

Галерия