От СЕК са готови да стигнат и по-далече, като сезират прокуратура и други държавни органи, за да се запазят демократичните принципи, които да осигурят истинска прозрачност. Снимката е илюстративна

От СЕК са готови да стигнат и по-далече, като сезират прокуратура и други държавни органи, за да се запазят демократичните принципи, които да осигурят истинска прозрачност. Снимката е илюстративна

Резултатите от изборите за общински съветници в община Бургас, които се проведоха през октомври 2023 г., събуждат сериозни спорове, предизвикани от жалбата на партия "Средна европейска класа" (СЕК). Оттам твърдят, че изборните нарушения при процеса на броене на бюлетините в деня на вота са променили броя на общинските съветници и изразяват сериозни съмнения относно справедливостта на изборния процес.

В резултата на подадена жалба в съда от страна на председателя на СЕК Константин Бачийски бе разпоредена експертиза при която всички бюлетини трябваше да бъдат преброени отново.

Първата експертиза показва множество невалидни бюлетини за ГЕРБ - 334 на брой, които в изборния ден неправилно са отчетени, като валидни. Новото преброяване би довело до намаляване на броя на съветниците на ГЕРБ и увеличаване на тези на "Средна европейска класа". През декември, седмица след подаване на експертизата в съда без забележки, когато става ясно как ще се преразпределят мандатите, част от вещите лица, основно свързани с ГЕРБ, се отказват от експертизата и тя не е приет от съда. Съмненията продължават да растат, особено след назначаването на нови вещи лица за втора експертиза, като голяма част от тях се свързват пряко и косвено с ГЕРБ. По-голямата част от новите вещи лица са работили в общини, оглавявани от кметове на ГЕРБ или са били назначени от такива кметове, или са били представители в Общински избирателни комисии, Районни избирателни комисии или Секционни избирателни комисии, излъчени от квотите на ГЕРБ.

Според СЕК, се пораждат въпроси относно независимостта на вещите лица при второто броене. Разликата в начина, по който са отчетени бюлетините за ГЕРБ и "Средна европейска класа", буди съмнения за субективност, извършено неправилно преброяване и двойни стандарти. Бюлетини с едни и същи знаци са отбелязани като спорни за СЕК, но в същото време са приети за валидни за ГЕРБ.

Няколко конкретни примера подчертават този проблем.

В секция 45 със същия (даже с по-груб знак) на ГЕРБ вторите вещи лица вече не я посочват, като спорна!


Подобни различия се наблюдават и в много други секции, където е видима субективност в преценката на вещите лица. В настоящата експертиза парадоксалното е, че бюлетина в полза на ПП "СЕК" се приема за недействителна, а бюлетина в полза на  ПП "ГЕРБ" със същия символ, се приема за действителна. Изведнъж няколко стотин невалидни бюлетини отчетени при първата експертиза се отчитат, като валидни и риска от отпадането на мандата на ГЕРБ изчезва въпреки, че все пак виси на няколко гласа.

От СЕК твърдят, че има субективност и пристрастност, както и основание за отвеждане на вещите лица и основание да не се приема заключението от експертизата. В тази посока в съдебно заседание искат да изяснят въпроса: "От квотата на коя политическа партия вещите лица са участва в изборния процес и имат ли членство на някое от политическите партии?"

Тъй като законът изисква вещите лица да нямат никаква свързаност или каквито и да са били правоотношения. За това от СЕК молят съдът да изясни тези обстоятелства, за да са сигурни, че съответните вещи лица нямат някакви правоотношения, с която и да е политическа партия, която е участвала в съответните избори, но съда не допуска да се зададат тези въпроси на вещите лица и да се изясни положението.

Затова от "Средна европейска класа", които считат, че е извършено неправилно преброяване, на последното заседание оправят молба няколко секции да се отворят пред съда и пред всички участници в процеса и прозрачно да се направи проверка на начина на отчитане, защото промяната на разпределението на общинските съветници зависи от разлика от няколко гласа. Странно, че искането отново не е уважено от съда, въпреки че бързо и лесно би потвърдило или би разсеяло всякакви съмнение относно обективността на вещите лица, като отказа от своя страна поражда много други въпроси.

Обществото следи с внимание развитието на събитията и изисква яснота и прозрачност от страна на съдебната система, и вещите лица, участващи в процеса на изброяване. В този ключов момент за демократичните принципи и честност на вота е от съществено значение, да се гарантира независимостта и обективността на процеса, както и доверието на обществото, както в изборната система, така и в съдебната система, която на последък се тресе от бурни скандали.

От СЕК са готови да стигнат и по-далече, като сезират прокуратура и други държавни органи, за да се запазят демократичните принципи, които да осигурят истинска прозрачност и доверие във всяко едно ниво на процеса на изборите, включително и при съдебния им контрол.