Шоколадите бяха сложени в бутафорна торба. Снимки Черноморие-бг

Шоколадите бяха сложени в бутафорна торба. Снимки Черноморие-бг

Шоколади с кристали сол от Атанасовското езеро, поставени в бутафорна торта раздадоха домакините на участниците в организираната разходка с влакчето на солта в района на Северните солници. По този нестандартен начин отбелязаха 40-ия рожден ден на Атанасовското езеро. Присъстващите имаха уникалната възможност да се порадват на красивите цветове на крайбрежната лагуна и нейните обитатели – птиците. От 432 вида птици, които са типични за България, тука могат да се видят 333 вида. От тук минава Via pontica, един от главните маршрути на миграцията на птиците от Европа към Африка.

Атанасовско езеро съчетава различни по своя характер режими за опазване - северната част е поддържан резерват, южната – защитена местност, цялото езеро е Рамсарско място, а заедно с прилежащите земеделски земи - Натура 2000 зона. То е симбиоза между природата и човека, и е отличен пример за това, какви възможности предлага една Натура зона и как от нея може да се реализират разнообразни ползи - чрез солта, лугата, релаксиращата и естетична си стойност и др.

За тези 40 години от обявяването си, резерватът е минал през много вълнуващи моменти - стойността му е била забелязана първо от един англичанин, преподавател в Английската гимназия в Бургас – Джон Робъртс, после от Таню Мичев, който е посветил живота си на езерото и от неговите ученици. Стотици българи са намерили тук първия си "полеви университет“ и са тръгнали по своя път за опазване на природата у нас или в чужбина. Тук е била първата природозащитна бригада в България, която събира млади, ентусиазирани хора от цялата страна, които започват да "строят“ за птиците на езерото. Тук са наблюдавани екзотични и редки видове, направени са много важни научни изследвания и открития, проведени са десетки студентски практики, открити уроци за ученици, фестивали, празници. Имало е и немалко наводнения, измиране на видове, пожари и заплахи от застрояване. Но през всички тези години резерватът оцелява и продължава да е птичият рай на България, добрият модел между производствена дейност и опазена природа, лагуната на цветните води и розовите басейни, бохорите сол и почиващите по дигите птици, любимото място на пеликани, дъждосвирци, чапли, а отскоро и на розово фламинго.

Галерия