И най-накрая възможно е да последваме стародовната българска практика при големи престъпления да се прави Грамада пред Свети синод, заяви Атанас Орачев

И най-накрая възможно е да последваме стародовната българска практика при големи престъпления да се прави Грамада пред Свети синод, заяви Атанас Орачев

На 24 февруари 2024 г. Светия Синод касира епархийските избори за митрополит на Сливенска епархия от 14 февруари 2024 г., когато на първия тур бива избран негово преосвещенство Агатополски епископ Йеротей с 26 гласа (от 42 възможни), а на втория – негово преосвещенство Константийският епископ Михаил с 22 гласа.

Ваши високи преосвещенства,

Вие сторихте това касиране на извънредно заседание, в пълен състав и под председателството на Великотърновския митрополит Григорий, като обявихте, че сте разгледали „Писмо с вх. № 115/23.02.2024 г. на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, наместник на овдовелия Сливенски епархийски престол, както и постъпили жалби от Сливенска епархия във връзка с избора за Сливенски митрополит“ и, че „Св. Синод се запозна с документите и касира проведения епархийски избор на основание чл. 89, ал. 2 от УБПЦ – БП“ (1). Нещо повече от ваше име беше официално заявено, щото смятате, „че е време каноничните постановления, касаещи избора на митрополити да бъдат приложени в практиката на Българската православна църква no акривия, поради което и предлагаме Светият Синод да приеме и издаде необходимата Синодална наредба, проект за каквато прилагаме към настоящото писмо“.(2) Това ваше решение вече представлява директно и грубо нарушение на действащия Устав на БПЦ, а „Предложение за приемане на Синодална наредба относно избирането на епархийски митрополити, съгласно свещените Канони на вселенските и поместните събори (по акривия)“ е канонично несъстоятелно.

Това добре очерта и проф. д-р Боян Николчев, който изрично посочи: „И най-важното, с този проект за забрана за участие на миряни и клирици при избирането на митрополит се нарушава грубо устава на БПЦ, тъй като изборът им се регламентира от Устава на БПЦ-БП, а същият може да бъде отменен, допълнен, изменен единствено от Църковен събор (дори една запетайка не може да бъде променена без санкция от ЦС). Ако има дебати и промени, те трябва да се водят именно в ЦС. Не е работа на Св. Синод да взима такива решения, които откровенно нарушават и Устава, и каноните и специализирания в областта на вероизповеданията Закон за вероизповеданията.“(3)

Междувременно станаха известни и доводите в „жалбите“. Едната е подадена от отец Евгений Янакиев, който посочва, „че е подал жалба срещу избора на 18 февруари, защото епархийски избиратели са излезли от залата и са се наговорили кой да бъде вторият избран кандидат за митрополит.“ Той дори зявява, че „настоящият Устав на църквата е бил приет по времето на комунистическия режим.“(4) И това негово твърдение се разминава с фактите, за да открои пълното непознаване на настощия Устав на БПЦ, който е приет от VI Църковно-народен събор на 11 декември 2008 г. (5). В другата „жалба“ пък епископ Йеротей Агатополски абсолютно лъжливо е обвинен в „имотни“ нарушения, нещо което чисто и просто той е нямало как да направи. (6)

Ваши високи преосвещенства,

След като се запознах с вашата официална документация, изписаното и изговореното по повод касирането на епархийските избори и особено с вашето „Предложение за приемане на Синодална наредба относно избирането на епархийски митрополити“ се налага с горест да констатирам, че сте на път да поведете Българската Православна църква в дълбоко погрешна и крайно неканонична посока. Това, което волно или неволно сторихте, ще да създаде такава ситуация, за която навремето Свети апостол Павел в своето Послание до римляни [3:12] е констатирал: „всички се отклониха от пътя, вкупом станаха негодни“

Все пак, като имам предвид, че двама от вас (техни високи преосвещенства Неврокопски Серафим и Видински Даниил) са гласували по съвест и не са приели касирането, се надявам на 12.03.2024 г. и други митрополити да осъзнаят единственото възможно канонично решение: да се анулира решението за касиране на епархийските избори за сливенски митрополит и да се избере новия, съгласно Устава на БПЦ.

Вие всъщност касирахте избори, които са проведени изцяло в съгласие Устава на БПЦ (раздел II, чл. 84 – 94) и може би са едни от най-безупречните епархийски избори в най-новата история на БПЦ – БП. Те са преминали мирно и благочестиво с участието на всичките 42 епархийски избиратели от Сливенска епархия. Следва да имате предвид, че в момента се провежда конституиране на Инициативен комитет от свещеници и миряни, който ще се задейства, ако вие продължавате да нарувашавате Устава на БПЦ и действащия Закон за вероизповеданията. Ако се наложи ще бъдат заведени съответни съдебни дела. И най-накрая възможно е да последваме стародовната българска практика при големи престъпления да се прави Грамада.

Моля, не ни карайте да струпваме позорна каменна Грамада пред Светия Синод.

д-р Атанас Орачев, Ахтопол, 27.02.2024 г.

1. https://hristianstvo.bg/св-синод-касира-избора-за-сливенски-ми/

2.. Пак там

3. https://hristianstvo.bg/проф-д-р-дилян-николчев-с-коментар-върх/

4. https://www.focus-news.net/novini/regioni/Sveshtenici-i-miryani-protestirat-sreshtureshenieto-na-Svetiya-sinodda-kasira-izbora-za-Slivenski-mitropolit-2018746

5. https://bg-patriarshia.bg/statute

6. https://hristianstvo.bg/агатополски-епископ-йеротей-с-право-н/