Слагат "банкомат" за учебници във Варненския ВУЗ

Така например студентите, които желаят да върнат в срок учебници или книги, които са заели, ще могат да го направят по всяко време на денонощието.

Това ще става благодарение на автоматизирано устройство, обърнато извън библиотеката и четящо баркодовете на сътветната библиотечна единица и читателска карта, обясни директорът на университетската читалня Росица Заркова.

"Проектът по ОПРР на обща стойност близо 3,5 млн. лева предвижда още и внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата на втори учебен корпус, което ще намали разходите за енергия с близо 30 на сто", коментира от своя страна зам.-ректорът доц. д-р Пламен Илиев.

За разлика от Софийския университет и УНСС варненският ВУЗ е успял да оформи в срок документацията по проекта си и да го защити, похвалиха се от ИУ.

 

 

Днес+