По предложение на Станимир Апостолов (вляво) за основна бе приеда докладната на ГЕРБ, понеже е входирана първа преди докладни на другите партии. Снимки Черноморие-бг

По предложение на Станимир Апостолов (вляво) за основна бе приеда докладната на ГЕРБ, понеже е входирана първа преди докладни на другите партии. Снимки Черноморие-бг

След четиричасови дебати съветниците приеха мерки в подкрепа на малкия и среден бизнес в Бургас във връзка невъзможността им да работят в резултат на обявеното извънредно положение в страната, което е в сила от 13-ти март до 13-ти април.

Още в началото на сесията съветниците не подкрепиха предложението на Живко Табаков от ДБГ да бъде увеличено времето за основни изказвания до 4 минути.

За сметка на това предложението на Станимир Апостолов от СДС получи нужните гласове, за да стане факт. А то бе: "Първата докладна записка постъпила в ОбС да се приеме за основна, а останалите докладни записки с предложените мерки да бъдат гласувани като текстове към нея". Първата входирана е тази на ГЕРБ, след нея са постъпили докладните записки на ДБГ, БСП.

"Не вземайте всички мерки сега. Дайте ни време да направим анализ на щетите, които ни предстоят. Кризата не е местна, основните промени се правят от правителството. Не натоварвайте местния бюджет с всички антикризисни мерки с национална отговоронст. Имаме други отговорности, с които държавата ни натоварва", заяви в началото на дебата кметът на Община Бургас Димитър Николов.

"Да сме предпазливи, да не сме еуфорични, да не вадим популистки дивиденти. С какво ще запълним бюджета? Тези, които не подкрепиха бюджета искат да отпадне патентния данък. Да мислим за мерките свързани с дезинфекция. Да бъдем консервативни и да помагаме на тези, които работят. Да помислим кои предложения подкрепяме и кои отхвърляме", заяви в основното си изказване Красимира Маркович от ГЕРБ.

"До тази дата миналата година по сметката на община Бургас имаше 500 000 лева. Сега средствата са 75 000 лева. Ако не осигурим на общинския превозвач "Бургасбус" 750 000 лева, няма с какво да платят заплатите на служителите си. В момента не работят общинските предприятия "Летен театър и фестивали", "Спортни имоти", "Транспорт", "Туризъм". С неплащането на данъци минусът в бюджета в момента е 14 159 000 лева. Само за периода 13-26 март този минус е 1 662 000 лева", каза кметът на Бургас Димитър Николов.

Само за "Бургасбус" трябва да бъдат осигурени за април и май 1 500 000 лева, защото общинският превозвач е намалил приходите си в резултат на намалелия брой на пътници. Това пък е във връзка с обявеното извънредно положение в страната и призивът на Националния щаб за борба с корона вируса хората да си стоят у дома и да излизат, ако отиват на работа и в случай на неотложна нужда - пазаруване, ходене до аптека за лекарства, плащане на сметки.

Средствата, които ще са нужни за заплати и издръжка на общинските структури са:
- за ДКЦ 1 - 97 000 лева
- за ДКЦ 2 - 80 000 лева
- за Онкодиспансера - 400 000 лева
- за Медицински център I - 30 000 лева
- за Медицински център II - 30 000 лева
- за Медицински център III - 80 000 лева
- за Белодробната болница - 100 000 лева

"От заложените 9 756 000 лева като приходи могат да дойдат 3 800 000 лева, с което 59% ще бъде изпълнена приходната част в бюджета за настоящата година", обясни зам.-кметът по бюджет и финанси в Община Бургас Красимир Стойчев.

Според него, туристическият данък не може да бъде пипан, каквото е предложението на ДБГ, защото той е регламентиран със закон. Общинският съвет може само да промени размера му. "Когато хотелите и къщите за гости не работят, не плащат данък", уточни Стойчев.

"Разбирам аргументите на Красимир Стойчев. Част от предложенията ни не минаха през Комисиите. Водили сме се от принципа, когато не работиш - не плащаш. Трябва да помислите за стимулиране на електронното разплащане на данъците. Приемаме забележката за безплатната детска кухня - ще я оттеглим. Много хора ще замразят плащанията си. За да се стимулира събираемостта, трябва да се махнат лихвите. Не можем да накажем хората, защото са избрали своето оцеляване", каза Христо Панайотов от БСП. Предложението на неговата група бе за безплатна детска кухня в периода на извънредното положение. То обаче бе оттеглено, след реакция на кмета Димитър Николов. "Ако направим общинската кухня безплатна, три частни кухни ще фалират и утре ще имаме нови безработни. Има майки, които са претенциозни и искат да вземат храна оттам. Не можем да им наложим общинския монопол", заяви кметът Николов. Той призова БСП да си оттегли и предложението за безплатен домашен социален патронаж в периода на действие на извънредното положение, защото в противен случай Общината няма да може да кандидатства за средства от държавата, ако партонажът стане безплатен.

"Вече сме се свързали с големите предприятия да си платят данъците. Отказват. Физическите лица също отказват и ние не можем да ги задължим да го правят. Вземете най-спешните мерки сега, другите ги вземете на извънредна сесия. Държавата трябва първо да помисли, ние ще се нагодим. Ще адаптираме нашия бюджет към националния", каза кметът Николов.

По време на дебатите стана ясно, че от 327 места за настаняване 218 не работят. 39 големи хотела са съкратили 70% от персонала си.

От БСП предложиха намаляне на цената на годишния стикер за "Синя" и "Зелена" зона за срок от 12 месеца. Приходите от тези зони са 5 125 000 лева, като парите от стикери за Синята зона са 357 000, а от Зелената - 41 580 лева. Според кметът Николов, ако това предложение бъде прието 123 служители на общинско предприятие "Транспорт" ще бъдат съкратени.

В дебатите се намеси и Георги Дракалиев от ГЕРБ, който предложи да бъде гласувана докладната на неговата партия, тъй като предложенията в нея са съгласувани с общинската администрация.

"Трябва да оцените усилията ни да предложим мерки за всички. В едната докладна записка ви предлагат 3 неща, които не ни струват нищо", каза Живко Табаков като визира докладната записка в подкрепа на туризма.

Предложенията на политическите партии с мерките в подкрепа на бизнеса бяха гласувани едно по едно.

По докладната записка на ГЕРБ гласуването бе по следния начин:

- 1.1.Освобождава от заплащане на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (Приложение № 7 от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас) и които са затворени на основание заповедта на МЗ във връзка с извънредното положение - 30 гласа "за", 0 "против", 2 "въздържал се".

1.2. Освобождават се от заплащане на наемни ценитърговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза - наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето,  в което са затворени на основание заповедта на МЗ във връзка с извънредното положение - 39 "за", 1 "против", 3 "въздържал се".

1.3. Освобождават се еднократно от административна такса за издаване на разрешително за таксиметров превоз по т.11 на Раздел I, Приложение 4 таксиметрови водачи, които са прекратили разрешенията си в периода на обявеното извънредно положение - 42 "за", 1 "против", 3 "въздържал се".

1.4. Освобождават се от такса за ползване на детски ясли, детски градини по чл.23 от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас родителите или настойниците на децата, посещаващи детска ясла и детска градина на територията на Община Бургас - 45 "за", 0 "против", 0 "въздържал се".

2. Удължава се срока за заплащане на дължимите месечни наемни цени по договорите за наем на общински жилищни имоти до края на 2020 г. - 47 "за", 0 "против", 2 "въздържал се".

По предложение на Константин Бачийски от СЕК за предварително изпълнение на точките от докладната "за" гласуваха 44 съветници, 1 "против", 0 "въздържал се".

По докладната записка на БСП гласуването бе по следния начин:

- Безплатна детска кухня в периода на действие на извънредното положение - оттеглено от вносителите;

- Безплатен домашен социален патронаж в периода на действие на извънредното положение - оттеглено от вносителите;

- 6 месечен мораториум от приключването на извънредното положение върху лихвите за забава на плащанията по данък сгради, данък МПС и такса смет - оттеглена;

- Намаляне на цената на годишния стикер за Синя и Зелена зона за срок от 12 месеца. По предложение на зам.-кмета Красимир Стойчев предложението бе променето така - платената такса за Зоната, когато не е работила да бъде прихваната следващите месеци;

- Освобождаване от такса битови отпадъци за периода на действие на извънредното положение и 60 дни след отмяната му т. 7.2.3 – при неработещи офиси и по т. 7.2.2 – при неработещи предприятия. Кметът Николов предложи да отпадне "60 дни след отмяната му". Според шефът на дирекция "Местни данъци и такси" Румен Шарпов, това не може да се изпълни с новия закон, с който е решено къде да се пипне. Удължаването на срока на данъците с 5% до края на юни е решено със закона приет от Народното събрание.

- Пропорционално възстановяване на патентния данък за първото тримесечие за периода на действие на извънредното положение 14 март – 31 март;

- Освобождаване от патентен данък за второто тримесечие на 2020 - по предложение на кмета Николов двете подточки отпаднаха за следващата сесия.

3. Финансово стимулиране на медицинския персонал, работещ на територията на община Бургас

- за сметка на съкращаване на капиталовата програма да се закупи за болниците апаратура, тестове, консумативи - отпадна, след като в началото на сесията съветниците гласуваха 35 000 лева за допълнителен стимул на медицинските специалисти по предложение на кмета Николов. "Не съм против точка 4 от вашите предложения", заяви още кметът на Бургас, а именно:

4. Създаване на регионално анализаторско звено със следните задачи:

- Постоянен мониторинг за наличие на стоки и запаси в случай на затваряне на региона – храна, горива, медицински консумативи

- Създаване на доброволческа структура като резерв в случай на необходимост от подпомагане на нуждаещи се във всяко естество и тяхното обезпечаване с помощни средства. И в случай на необходимост за подпомагане на органите за спазване на мерките и общественият ред. 

- Разглеждане на различните сценарии при развитие на кризата и набелязване на мерки за тези случаи. Мерки при постъпателно излизане от извънредното положение.

Предложенията на Живко Табаков, касаещи туризма, не бяха подкрепени. А те са:

- "Нулева година" за събиране на туристически данък. Не бе подкрепено и последвалото предложение от Табаков да бъде събиран едва 10% от данъка

- Пренасочване на неразходвани средства от участие на Бургас в туристически борси  за сключване на договор с медийна агенция, която да изготви кризисна рекламна стратегия за ефективно рекламиране на Бургас като туристическа дестинация. Сумата да не надвишава 20 000 лева; Табаков коригира сумата до 5 000 лева, но и това предложение не бе подкрепено от съветниците.

- Безвъзмездно ползване на общинските площи и съоръжения за реклама при заявено желание от страна на бургаския бизнес и при установен график за период до една година - не бе подкрепено. Обяснението бе, че земята е общинска, но съоръжанията са частни.

На финала цялата докладна записка с предложенията на всички групи бе подкрепена с 44 гласа "за", 1 "против" и "въздържал се".

 

Съветници гласуваха 485 000 лв. за борба с корона вируса в Бургас

Галерия