Опашката пред магазините за месо се вие с часове. Снимки Лина Главинова

Опашката пред магазините за месо се вие с часове. Снимки Лина Главинова

След обявяване на извънредното положение в цялата страна, в Бургас през целия ден се вият опашки за месо и зеленчуци, установи проверка на "Черноморие". Народното събрание одобри тази сутрин предложението на Министерския съвет за въвеждане на извънредно положение в страната заради разпространението на заразата от новия корона вирус COVID-19. Предложението беше прието с 201 гласа"за" без "против" и "въздържали се".

Министър-председателят Бойко Борисов обоснова от трибуната на Народното събрание искането на Министерски съвет за въвеждане на извънредно положение в България заради разпространението на заразата от новия корона вирус COVID-19.

Буквално минути, след като стана ясно решението на Народното събрание, започнаха да се образуват опашки пред магазините за месо. Тъй като в помещенията се пускат по-малко хора, останалите чакат навън почти навряни един в друг на опашката. Някои спазваха разстояние един от друг. Картината не се промени с часове. Не беше по-различна ситуацията и в магазините за хранителни стоки. През деня обаче там можеха да се срещнат предимно възрастни хора или работещи, които използват обедната почивка да пазаруват.

Другата критична точка се образува пред Туристическия информационен център, където на щанда на социално предприятие "Морски знаци" се продават маски за предпазване на лицето.

В същото време от Здравното министерство излязоха със серия от мерки:

- Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

- Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

- Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

- Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

- Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

- Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

- Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

Поведението на бургазлии може да бъде определено като крайно. Докато едни се презапасяваха с хранителни продукти, други се възползваха от хубавото време да се разходят. Извънредното положение не впечатли дори уличните музиканти, които свиреха по пешеходната улица "Алеко Богориди". А учениците, които няма да са в класните стаи от днес, "заляха" кафенетата.

Галерия