Проверките по пазарите в Бургас започнаха от днес. Снимки Черноморие-бг

Проверките по пазарите в Бургас започнаха от днес. Снимки Черноморие-бг

Сложиха лимит за броя на посетителите на пазарите в Бургас. Служители на Регионалната здравна инспекция, на Община Бургас, на полицията проверяват от днес търговците, които продават плодове и зеленчуци на пазара. Проверките са свързани със спазването на дистанция между хората, които пазаруват и хигиената.

Най-голям е броят на общинските пазари в Бургас, които се стопанисват от едноименното общинско дружество "Бургаски пазари". С решение на Общинският кризисен щаб тези, които стопанисват пазари на територията на община Бургас, регулярно трябва да организират дейностите по почистване и дезинфекция, както и да предприемат следните действия:

1. Да въведат задължително еднопосочно движение, като при необходимост поставят заграждения и организират контролиран достъп на клиенти. Максималният брой на едновременно допусканите посетители да съответства на броя на обектите в съответния пазар. За пазар "Краснодар" - да не се допускат едновременно повече от 50 посетители.

2. Да осигурят дезинфектант за посетителите на входовете и изходите на пазарите;

3. Да осигурят спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция, и клиентите, за което да се поставят и информационни табели на всички входове на пазарите.

4. Всички продавачи и потребители да ползват лични предпазни средства.

5. Всички продавачи да предприемат действия за предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им и при спазването на противоепидемичните мерки.

За неспазване на тези правила ще бъдат глобявани и търговци, и посетители. Община Бургас призовава своите жители да бъдат търпеливи и отговорни най-напред към своето, но и към общественото здраве!

Галерия