Бяха събрани всякакви отпадъци и стари уреди по време на акцията. Снимка РИОСВ

Бяха събрани всякакви отпадъци и стари уреди по време на акцията. Снимка РИОСВ

Служители на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас почистиха днес територията на резерват "Ропотамо" от събраните отпадъци вследствие на зимните вълнения на морето, отложени от течението на реката, както и от човешка дейност.

Инициативата се проведе с цел опазване на защитената територия и запазване на естествения и притегателен за любителите на природата облик на резервата.

Почистиха се двата бряга на река Ропотамо, като събраните отпадъци се принесоха по море, с помощта на лодка на външен изпълнител.

Предстои извезването им от територията на резервата до регламентирано място от специализирана фирма.

Инспекцията полага грижи за стопанисване и опазване на защитените територии изключителна държавна собственост, съгласно Закона за защитените територии.