Докладната записка бе разгледана на заседание на Комисията по култура. Снимка ОбС Варна

Докладната записка бе разгледана на заседание на Комисията по култура. Снимка ОбС Варна

Хорът на варненски девойки и жени при хорова школа "Проф. Марин Чонев" към Община Варна да носи името на маестра Захарина Милкова. Това гласуваха на свое заседание членовете на Комисията по култура към местния парламент по инициатива на настоящи и бивши хористи, както и на други творчески личности от Варна.

Хорът, един от трите състава в рамките на хорова школа "Проф. Марин Чонев", е създаден през 1976 г., а от 1981 до 2022 г. неизменно е ръководен от Захарина Милкова – Никитасова.

Маестра Милкова ще остане в историята на Варна като личност, отдала целия си професионален живот за популяризирането на варненското хорово изкуство по света и у нас, поради което заслужава името ѝ да се помни с уважение. "Вярваме, че по този начин ще запазим живо делото на Захарина Милкова и това ще даде нов творчески тласък на нашия самодеен състав", аргументират се вносителите на предложението.

Съветниците одобриха също поставянето на бюст паметник на Любен Каравелов в двора на едноименното училище. През 2022 г. СУ "Любен Каравелов" отбеляза 60-годишнина от създаването си. По този повод педагогическият колектив и ученическият съвет инициираха поставянето на бюст – паметник на своя патрон в двора на училището. Автор на проекта е известният варненски скулптор Живко Дончев, създал скулптурната фигура на кмета Михаил Колони. Проектът е преминал през всички необходими процедури. След одобрение на инициативата от Общински съвет – Варна предстои окончателното съгласуване на проекта за паметника на Любен Каравелов с Министерството на културата.

Сред темите на днешното заседание беше и финансирането на проектите по фонд "Култура". Съветниците гласуваха за допустими разходи да се приемат разноски, направени от организациите преди сключването на договора за съфинансиране с фонда, но само при условие че проектите са одобрени.

В момента тече сесия по набиране на проектни предложения. Крайният срок е до 12 май включително, а кои са одобрените кандидати, ще стане ясно в средата на годината.