781 абсолвенти от университет Проф д-р Асен Златаров получиха дипломите си днес. Ректорът Магдалена Миткова връчи свидетелствата на 7-те пълни отличници. Снимка Лина Главинова

781 абсолвенти от университет Проф д-р Асен Златаров получиха дипломите си днес. Ректорът Магдалена Миткова връчи свидетелствата на 7-те пълни отличници. Снимка Лина Главинова