Изложба 70 години Плакат и визуална комуникация е подредена в културен център Морско казино. Снимка Лина Главинова

Изложба 70 години Плакат и визуална комуникация е подредена в културен център Морско казино. Снимка Лина Главинова