В тази сграда дълги години се помещаваше част от библиотеката. Снимка Архив Черноморие-бг

В тази сграда дълги години се помещаваше част от библиотеката. Снимка Архив Черноморие-бг

Министерството на труда и социалната политика ще стопанисва сградата на улица "Булаир" №10 в Бургас. Министерският съвет със свое решение предоставя на МТСП управлението върху имот - публична държавна собственост за изпълнение на функциите на ведомството. Площта на имота е 388 кв. м. заедно със градата.

Необходимостта от имота е свързана с преобразуването на Държавно предприятие "Българо-германски център за професионално обучение" в административна структура, подчинена на министъра на труда и социалната политика.

До тук се стигна, след като преди година Регионална библиотека "Пейо Яворов" освободи сградата и се премести в новия си дом. Поради отпаднала необходимост на сградата от Община Бургас се отне правото на управление върху държавния имот и той бе върнат на Областна управа, за което "Черноморие" вече писа.

Сега сградата се предоставя за нуждите на социалното министерство.