Участниците във форума ще бъдат и на терен в района на Атанасовското езеро. Снимка Архив

Участниците във форума ще бъдат и на терен в района на Атанасовското езеро. Снимка Архив

Специалисти от Европа и САЩ обсъждат в Бургас как да се управляват крайбрежните влажни зони. Двудневният форум започва на 12-ти октомври в зала "Форос" на Международния конгресен център. На живо и чрез онлайн презентации участниците ще се запознаят с опита и практическите решения на експерти от Италия, България, Черна гора, Испания, Гърция, Португалия и др.

Срещата ще има три панелни сесии и ще разгледа следните теми: "Управление на крайбрежните влажни зони и междусекторно сътрудничество", "Иновативни подходи за възстановяване, консервация и мониторинг" и "Социално-икономическата стойност на крайбрежните влажни зони".

Постер сесията в края на първия работен ден ще бъде с участници от Франция, България, Университета в Колорадо, САЩ и др. Вторият ден следобед специално внимание ще бъде обърнато на терен на Атанасовско езеро – една моделна територия, която среща предизвикателствата на силно урбанизирания район, а в същото време опазва забележително биоразнообразие и предоставя различни ползи, генерирани от Натура 2000 зоната.

Целта на срещата е да събере най-добрите европейски практики от крайбрежните зони за тяхното устойчиво управление и да бъде ключово черноморско събитие в рамките на кампанията #LIFEis30 (30 години от функционирането на програма LIFE, която подкрепя само проекти за опазване на природата).

Домакин на събитието е проект "Лагуната на живота", който е фокусиран върху поддържането на симбиозата човек-езеро в полза на видовете и местообитанията от значение за опазване в ЕС.

Галерия