Тази сграда ще бъде превърната в Център за върхови постижения. Снимка Черноморие-бг

Тази сграда ще бъде превърната в Център за върхови постижения. Снимка Черноморие-бг

Център за върхови постижения към университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Научно-изследователски лабораторен комплекс ще бъде изграден в Бургас. Той ще бъде изграден в рамките на проект "УНИТе" - "Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения", който се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Парньори по проекта са университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Технически университет София, Русенски университет "Ангел Кънчев" и Шуменски университет "Епископ Константин Преславси".

Целта на Центъра за върхови постижения е разработване и внедряване на най-съвременни информационни и комуникационни технологии, насочени към бизнеса. В Научноизследователски лабораторен комплекс към Център за върхови
постижения ще бъдат обособени четири лаборатории - "Прототипна лаборатория", "Системи реално време и вградени системи", "Лаборатория за биосензори и компютърна лаборатория хетерогенни и вградени архитекти, "Обработка на данни".

Първата от лабораториите - за прототипиране на платки, ще се намира в сградата на Техническия колеж. "Идеята е тя да се превърне в модерна производствена база за печатни платки в малки количества, като в нея се обучават кадри за Индустрия 4.0", каза ръководителят на научния екип проф. Станислав Симеонов.

Обединение на мощностите, с цел обработка на големи масиви от данни, работа с невронни мрежи, симулация на интелигентни системи и модели , ще започне в сътрудничество с още два университета, партньори по проекта - в Шумен и София. Това ще бъде и част от дейността на втората лаборатория по проекта.

Някои от възможните тестове и симулации, които ще могат да се извършват в нея, са как да се управляват безопасно самолети, които са на автопилот и се командват от компютри. Тази лаборатория ще работи за предотвратяване на самолетни катастрофи.

"В новите лаборатории ще се развиват не само преподавателите в университета, но и ще се обучават студенти", каза в приветствието си ректора на университета проф. д-р Магдалена Миткова.

"УНИТе" е проект, ориентиран и към бизнеса. Научноизследователските дейности на партньорите ще са концентрирани върху по-ускореното въвеждане на нови технологии в сферите на производството и услугите.

По този начин ще се проправи път за интегриране на България в Единния дигитален пазар в Европа. От друга страна "УНИТе" ще насърчава привличането на работа на млади и талантливи изследователи, с което да се спре процесът на изтичане на кадри към други страни.

Галерия