Полицаите трябва да са с маски и ръкавици при проверка на водачите на автомобилите

Полицаите трябва да са с маски и ръкавици при проверка на водачите на автомобилите

От 1-ви до 30-ти ноември полицаи с маски и ръкавици ще извършват традиционните провери в рамките на акция "Зима". Водачите на автомобили, които бъдат спрени за проверка, също ще трябва да си сложат маските по време на проверката. Акцията е инициирана от Съюза на българските автомобилисти и се осъществява в партньорство с Министерството на вътрешните работи, както и с подкрепата на Българския Червен кръст, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Агенция "Пътна инфраструктура", Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" и други.

От 2014 г. акцията се провежда от органите на Пътна полиция в три кампании, които и тази година са със следните акценти:

I. От 1-ви до 10-ти ноември - кампания "С безопасно пътно превозно средство през зимата". Кампанията е насочена към водачите на велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Акцентът е извършване проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания при регистрация и пререгистрация на превозно средство. Съвместно с органите на местната власт се планира извършването на проверки за наличието на регистрация, както и за изправността на светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. Проверките в това направление ще продължат и след приключване на акцията.

Контролът в тази десетдневка ще бъде насочен към:

- спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, пътни превозни средства с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;

- недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни и пътни превозни средства без необходимото оборудване;

- недопускане движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка;

- недопускане движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години;

- недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на пътни превозни средства с животинска тяга без светлоотразителни жилетки;

- недопускане управлението на велосипеди по магистралните пътища.

ІІ. 1. Втората кампания стартира от 11-ти и продължава до 20-ти ноември 2021 г. и е с наименование "Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя". Кампанията е насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците.

Контролната дейност на пътна полиция в тази десетдневка ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение.

Акцент ще е поставен и върху движението на пешеходците, които най-често и в населени, и в извъннаселени места се движат неправилно по посока, а не в противоположната посока на движението на превозните средства (особено опасно е това тяхно поведение при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци).

Ще се акцентира на недопускане движението на пешеходци по магистралните пътища.

Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на Закона за движение по пътищата, и които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Ще се осъществява контрол и за даване от водачите на ППС предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.

ІІ.2. Ще бъде отбелязан и Световният ден за възпоминание на жертвите от пътно транспортни произшествия, който с резолюция на Асамблеята на ООН от 2005  г. е в третата неделя на месец ноември - 21 ноември.

ІІІ. В третата десетдневка на месец ноември (21 - 30 ноември 2021 г.) се провежда кампанията "Безопасно шофиране през зимата". Тя е насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на ППС и поведението на водачите спрямо пешеходците. Пътните полицаи ще насочат дейността към контрол над техническата изправност на автомобилите и над поведението на водачите.

Водачите на моторни превозни средства трябва:

- да сменят гумите с подходящи за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм;

- да проверят изправността на всички светлинни източници на превозното средство;

- да се движат с изправна стъклопочистваща система.

По време на акцията ще се провеждат специализирани полицейски операции по трите направления, като независимо от обявените теми на кампаниите при установяване по време на акцията на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима отношение.