Добрите практики бяха презентирани от Филип Купфер, директор на Стопанската камара в Австрия

Добрите практики бяха презентирани от Филип Купфер, директор на Стопанската камара в Австрия

Стопанската камара на Австрия представи добрите практики в дуалното обучение на среща в Бургас. В нея участваха гимназии, които са работили по проекта "Дуално обучение в България" и представители на работодателските компании, участвали в него.

Добрите практики бяха презентирани от Филип Купфер, директор на Стопанската камара в Австрия (AdvantageAustria). В срещата участваха Петя Петрова - началник на Регионалното управление на образованието в Бургас, Йорданка Ананиева - зам. кмет по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики в Община Бургас. В залата бяха и почетният консул на Република Австрия в Бургас Радостина Иванова, Роза Желева - директор на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, Фотинка Въргова - директор на Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", Красимир Кънчев - директор на Професионална гимназия по транспорт, Виктор Григоров - директор на СУ "Иван Вазов" и други.

Проектът "Дуално обучение в България" е съвместна програма на Федералното министерство на труда и икономиката и Стопанска камара Австрия. Подкрепата към дуалната система на обучение стартира 2014 г. в помощ на австрийските компании, опериращи на българския пазар. По проекта се предлага вече обучение по 15 специалности в над 30 партньорски училища в 21 населени места в страната.

Над 1150 ученика в различни випуски избраха да се обучават в реална работна среда в партньорските фирми.

Галерия