Студенти от БСУ ще стажуват в общината Те подписаха днес меморандум за съвместно сътрудничество. Целта на официалното споразумение е да се подобри практическата подготовка на студентите от специалностите "Право" и "Публична администрация".

Голяма част от кадрите в съответните отдели на общинска администрация са именно бивши възпитаници на Бургаски свободен университет и се справят отлично с работата, сподели по време на срещата кметът Николов.

Според споразумението Община Бургас се ангажира да осигури условия за провеждане на задължителната учебна практика на студентите и да ги запознае със спецификата на работа на общинската администрация. От своя страна БСУ се задължава студентските стажове да се организират според предварително изготвени в началото на всяка учебна година план-графици, определящи броя на студентите, формата на практическа подготовка и конкретния период за провеждане.

На срещата за подписване на меморандума за сътрудничество присъстваха още деканът на Центъра по юридически науки проф. д-р Момяна Гунева и секретарят на Община Бургас Божидар Кънчев.