Форумът ще се проведе в университет Проф. д-р Асен Златаров. Снимка Архив Черноморие-бг

Форумът ще се проведе в университет Проф. д-р Асен Златаров. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаският университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще бъде домакин на двудневен хакатон под мотото "Burgas Blues", който ще се проведе на 16-ти и 17-ти юни. Той се организира по проект "Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите" ДБФП №  101077599 — DBAN, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма "Природни ресурси, климат, устойчива синя икономика и чиста енергия" на Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2014-2021 г.

Проектът има за цел създаване на регионална цифрова мрежа за ускоряване на сините сектори и иновации за Черноморския регион, която първо ще бъде реализирана между градовете партньори Бургас, Батуми и Одеса. Тук община Бургас си партнира с Югоизточния дигитален иновативен хъб.

Основната цел проекта е да се внедри на местно ниво добра практика за развитие на "сини" стартъпи - "BlueGrowth" като  провежда инициативата, носеща наименованието "Burgas BlueS".

Една от възможностите е да се създаде "Софтуер за син растеж", които да прерасне в стартъп. 

По време на технологичното състезание участниците ще имат възможността да разработят и доразвият своята бизнес идея, да се консултират с ментори и наставници, както и да се подготвят за презентирането на бизнес идеите си пред журито.