В акцията участваха студенти от Факултета по обществени науки и от Факултета по обществено здраве и здравни грижи. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

В акцията участваха студенти от Факултета по обществени науки и от Факултета по обществено здраве и здравни грижи. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

Студенти от Факултета по обществени науки и от Факултета по обществено здраве и здравни грижи на университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас съвместно с представители на сдружение "Зелена Странджа", Международния младежки център, Община Бургас и кметството в село Голямо Буково почистиха участък от т.нар. път на бежанците в Странджа. По поречието на Бяла река те събраха огромно количество  боклуци, захвърлени от нелегално преминаващи мигранти.

ММЦ осигури храната за целодневната активна работа на студентите: сандвичи, банани, енергийни барчета и безалкохолни напитки. В почистването се включиха и осем от общо 20-те жители на село Голямо Буково. Бъдещите медицински сестри от ФОЗЗГ измериха на място кръвното налягане и кръвната захар на хората от селото.

Студентите бяха придружени от своите преподаватели от катедра "Физическо възпитание и спорт", както и от част от преподавателите от ФОЗЗГ.

Галерия