За първи път в бургаската гимназия се разкрива тази специалност. Снимка Черноморие-бг

За първи път в бургаската гимназия се разкрива тази специалност. Снимка Черноморие-бг

Бургаското СУ "Иван Вазов" предлага за първи път в Югоизточна България за учебната 2022/2023 година прием на ученици след завършен VII клас в професионална паралелка по специалността "Асистент на лекар по дентална медицина". Завършилите  специалността получават: диплома за средно образование, свидетелство за III-та степен на професионална квалификация "Дентална медицина и зъботехника".

За тази специалност могат да кандидатстват всички ученици, които са завършили VII клас и са положили успешно изпитите.

За кандидатстване е необходимо следното балообразуване:  2 × оценката от теста по български език и литература (НВО) + 2 × оценката от теста по математика (НВО) + 1 × оценката по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование + 1 × оценката по химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование. Оценките се приравняват към точкова система.

И за следващата учебна година в СУ "Иван Вазов" ще приемат ученици завършили VII клас в по специалността "Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове" с разширено изучаване на английски език и немски език.

Начин на балообразуване:  2 × оценката от теста по български език и литература (НВО) + 2 × оценката от теста по математика (НВО) + 1 × оценката по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование + 1 × оценката по чужд език от свидетелството за основно образование. Оценките се приравняват към точкова система.

Завършилите  специалността получават: диплома за средно образование, свидетелство за II-ра степен на професионална квалификация и европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация.

Училището разполага с необходимата материално-техническа база и има готовност за оборудване на стоматологичен кабинет. На сегашен етап училището разполага със специализиран кабинет по "Рехабилитация и терапия", с оборудване за кабинет по биология и химия, зали  за теоретична подготовка с бюра, столове, пособия и апаратура за визуализация на преподавания материал-дъска, компютри и мултимедия и интерактивна дъска.