Четвъртокласници от бургаското училище участваха в обмен на знания със свои връстници посредство онлайн платформа. Снимки СУ Св. св. Кирил и Методий

Четвъртокласници от бургаското училище участваха в обмен на знания със свои връстници посредство онлайн платформа. Снимки СУ Св. св. Кирил и Методий

Бургаското СУ "Св. св. Кирил и Методий" е партньор по проект на учебни заведения от пет държави. Преподаватели от бургаското школо ще обменят опит и добри практики  в областта на компютърните технологии и аудиовизуалните средства с учители от училища от Испания, Италия, Турция, Латвия и Полша.

Водещ партньор на проекта "ART-ICT-ICT HOPE ADVENTURЕ" е испанско училище от град Телде. Той се финасира по програма "Еразъм +" в периода - 2020 - 2022 година. Средствата отпуснати по проекта за българската страна са в размер на 27 612 евро, като част от общия бюджет, възлизащ на 181 624 евро.

Основните цели на проекта са  адаптиране  на работата на преподавателите към аудио-визуалната реалност на света, която  ни заобикаля и  мотивиране на учениците да разработват творчески мултимедийни материали, близки до техните интереси и същност. Главни стожери са иновациите и изкуството, музиката и изпълнителските изкуства, комбинирани в мултидисциплинарен и глобален подход, основан на използването на информационните и комуникационни технологии. Особен акцент е поставен както върху насърчаването на социалните и гражданските компетенции и европейските ценности, така и върху подобряването на използваните чужди езици сред  ученици  и преподаватели. 

Първата стъпка за реализирането на проекта бе поставена чрез провеждане на споделено събитие за съгласуване на проектните дейности в платформата еTwinning. В началото на месец юни, в рамките на партньорски международен  видеоообмен участваха петима четвъртокласника от СУ "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас и тяхната преподавателка по английски език Видилина Русева. Учениците имаха ценна възможност да упражнят езиковите си умения и да общуват със свои връстници и колеги от държавите, с които предстои реализирането на богата палитра от дейности. Основни участници  в международния обмен ще бъдат ученици между 6 и 14 години. В изпълнението на интересните и увлекателни дейности своето място ще намерят и ученици със специални образователни потребности и в неравностойно социално положение.

Очаква се проектът да насърчи широко участие на голям брой членове на образователната общност – ученици, учители, родители и всички, които радеят за превръщането на училището в средище на знанието, отворено към европейските измерения.

Галерия