В момента двама от преподавателите в гимназията участват в курс в Барселона. Снимки СУ Св. св. Кирил и Методий

В момента двама от преподавателите в гимназията участват в курс в Барселона. Снимки СУ Св. св. Кирил и Методий

Бургаското СУ "Св. св. Кирил и Методий" работи по проект, който има за цел преподавателите да усъвършенстват уменията си за използване на нови методи и инструменти за преподаване, ефективно управление и организация на класната стая, установяване на връзки с други европейски учители и училища и споделяне на примери за добро управление и добро преподаване. Петима преподаватели от гимназията се обучават в няколко курса, част от проект "Интегриране на компетенции и иновативни методи в клас и в управленската училищна практика", който се реализира по програма "Еразъм+", ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование". Проектът е едногодишен и е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и е на стойност 14720 евро.

Двама учители се подготвят в момента като част от специализиран курс за изучаване на иновативни техники за работа с ученици със специални образователни потребности. Видилина Русева и Екатерина Харалампиева, преподавателки по английски език, са в Барселона, Испания, където участват в курс "Всички сме специални". Курсът целú овладяване на практически дейности за приобщаване на учениците със специални потребности и предотвратяване на етикетирането и тормоза. В програмата са включени теми като предотвратяване на изолацията и деструктивното поведение на ученици със специални потребности, взаимодействие и подкрепа между връстниците в приобщаващи класове, положителни и съвместни отношения с родителите.

Обучаваща организация е "Europass Teacher Academy" - най-големият европейски доставчик на курсове за професионално развитие за учители. Висококвалифицираните му инструктори работят с хора от цяла Европа и извън нея, насърчавайки значимо сътрудничество и ползотворни обмени. Висококачествените обучения са насочени към иновациите и подобряването на училищната среда, с постоянен фокус върху уменията на XXI век.

През месец октомври предстои провеждането на курсовете "Интегриране на творчеството и иновациите в преподаването", "Аудиовизуални и социални медии за класната стая" и "Структурирано образователно посещение на училища и обучителни семинари".

"Изправени сме пред безпрецедентни предизвикателства на съвременното развитие, но и пред невероятни възможности тези курсовете да ни помогнат да поддържаме училищния екип адаптивен и мотивиран. За нас е отлична възможност да станем част от широка европейска партньорска мрежа и надграждаме професионалната си квалификация в организация, доказала се с предлаганото висококачествено преподаване", споделя директорката на училището Снежана Няголова.

Галерия