Събраха 70 чувала с боклуци при екоакция на "Пода" Почистването на замърсените с отпадъци площи в защитената територия се организира в рамките на проект "Живот за бургаските езера" по програма "LIFE+" на Европейският съюз, изпълняван от БДЗП в партньорство с община Бургас. Една от дейностите по проекта е именно подобряване състоянието на езерата "Вая", "Атанасовско" и комплекса "Мандра" – "Пода", чрез почистване на незаконните сметища в близост до тях.

В защитена местност "Пода" бяха почистени няколко големи натрупвания основно от битови отпадъци. По плажната ивица в защитената територия преобладаваха отпадъците от пластмаса (бутилки, чаши, опаковки и др.) и скрап (части от излезли от употреба моторни превозни средства), както и много рибарски мрежи.

Участниците в акцията показаха, че с минимални усилия всеки един от нас може да допринесе за това, заобикалящата ни среда да изглежда по-красива, по-привлекателна и по-добра за живот. Включвайки се в инициативата всеки един от тях, отделяйки от личното си време, стана съпричастен към отбелязването на най-големия световен ден за позитивни действия, свързани с околната среда и показа своята загриженост за съхраняването на природата.

След почистването на защитената местност беше организирано посещение в природозащитен център "Пода", където участниците в акцията се запознаха с уникалното богатство на птичия свят, обитаващ езерата Те имаха възможността с помощта на експерти да наблюдават редки и защитени видове птици, гнездящи в защитената територия. Такива са лопатарката, блестящият ибис, голям корморан, както и застрашеният от изчезване в световен мащаб малък корморан.

Световният ден на околната среда през 2010 г. е посветен на неотложната нужда от по-добро управление на световното биоразнообразие и екосистемите. Въпреки обнадеждаващите резултати от направеното по света, видовете продължават да изчезват от природата с темпо непознато досега и това все повече се свързва с човешката дейност.