Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 20 512 лева без ДДС

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 20 512 лева без ДДС

Правителството прие решение за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "авда - Олимпийски надежди" в община Несебър. Целта е обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията. Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие, като се предлага срокът на концесията да е 20 години. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 20 512 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от МС Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Морският плаж ще бъде обезпечен със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.