В концепцията са залегнали средствата за ремонт на пътя

В концепцията са залегнали средствата за ремонт на пътя

Развитие на устойчив туризъм чрез подобряване на основната пътна инфраструктура е залегнало в концепцията на Агенция "Пътна инфраструктура". Общественото обсъждане на проекта "Развитие на устойчив туризъм и подобряване на транспортната свързаност на Югоизточния регион за планиране от ниво 2" е насрочено за 18-ти април в Царево. Водещ партньор в разработването е Агенция "Пътна инфраструктура" със сътрудничеството на Община Царево. Срещата се организира от Областен информационен център – Бургас във връзка с процедурата за кандидатстване за финансиране по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027. Средствата заложени за ремонт на пътя възлизат на 110 773 991.00 лева с ДДС.

Обсъждането е планирано да започне в 13:45 ч. в лекционната зала на Народно читалище "Георги Кондолов" в Царево.

АПИ участва в концепцията с предложение за основен ремонт на 58 км от второкласния път IІ-99 Царево - Малко Търново. Трасето е основна връзка между Царево и Малко Търново. По пътната артерия преминава основният трафик от Южното Черноморие към Република Турция. Успешното реализиране на проекта ще подобри транспортните връзки между населените места в региона, ще повиши безопасността на движение и ще повлияе положително за по-качествени условия за туризъм в района.

Освен инвестиции в пътна инфраструктура, в концепцията са включени и целенасочени мерки за облагородяване и развитие на туристически обекти.

До 20-ти април всички заинтересовани лица имат възможност да се запознаят с концепцията и да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да я подкрепят или да направят коментари или възражения. Получаването на широка обществена подкрепа е едно от задължителните условия концепцията да бъде одобрена за финансиране.

Галерия