Тийнейджъри се учиха как се прави събитие мениджмънт , план за създаването, изготвяне на срокови таблици, практическа част – идеи, концепции, сценарии, финансов план и медийно отразяване на събитието, разпределение на задачите и реализация.

"Събитийният мениджмънт е управление, съвкупност от организиране, реализиране и оценка. За да сътвориш обаче едно нещо трябва да имаш идея. Идеята е основната частица. Без нея няма да има какво да се организира и реализира. Именно практическото обучение, ще даде на младежите по ясна представа как да организираме и да реализираме успешно едно мероприятие", каза Рафи Бохосян председател на клуб "Култура" към сдружение "Младежки глас".

Нов клуб "Социални дейности" към сдружението бе учреден, дейността му е насочена към осигуряване на обществена разгласа за проблемите на младежите. Планираните в рамките на клуба дейности ще допринесат за повишаване на информираността на обществото за потребностите и възможностите на младежите интересуващи се от тази сфера.