Конгресът ще се проведе в университета

Конгресът ще се проведе в университета

Доказани специалисти от медицински университети и центрове в страната пристигат в Бургас за първия конгрес по медицина, организиран от Медицинския факултет в университет "Проф. д-р Асен Златаров". Темата на форума е "Предизвикателства пред медицинската наука и практика през ХХI век" и ще се проведе в периода 1 - 3 септември в аулата на Медицински корпус на университета.

Членове на академичната и медицинска общност в Бургас и техните колеги от страната ще представят доклади свързани с предизвикателствата пред медицината. Ще бъдат презентирани научни трудове и в секторите "Медицинска биофотоника и биофизика", "Акушерство и гинекология", "Репродукция" и "Инфекциозни".

Участниците ще имат възможност да чуят академични лекции от лидера в областта на молекулното моделиране на биологични ефекти проф. Ованес Мекенян, от проф. Лъчезар Аврамов от Лабораторията по биофотоника към БАН и от проф. Ганка Бекярова от домакините от Медицинския факултет в Бургас.

Успоредно с редовните пленарни заседания ще се проведат и практически курсове по ехокардиография и еходоплерография.

В конгреса ще вземат участие докторанти и студенти от университет "Проф. д-р Асен Златаров".

"Достиженията в медицината постепенно трансформират клиничната практика. Нарастващото темпо на научните открития предлага нови терапевтични възможности. Убедени сме, че конгресът ще допринесе за разпространение на най-новите постижения в медицината", каза председателят на Организационния комитет проф. Петя Цветкова.

Научният форум се осъществява с подкрепата на Община Бургас.