СУ Св. св. Кирил и Методий е едно от училищата в срещата. Снимка Архив Черноморие-БГ

СУ Св. св. Кирил и Методий е едно от училищата в срещата. Снимка Архив Черноморие-БГ

С колоквиум на тема "Моят Еразъм+" три бургаски училища ще покажат съвместно своите постижения в реализирането на проекти по Европейската програма. Профилирана гимназия за романски езици "Г. С. Раковски", професионална гимназия по туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров" и СУ "Св. св. Кирил и Методий" посвещават своята инициатива на българското председателство на Европейския съюз. Програмата включва детайлно представяне на възможностите на програма "Еразъм+" пред широката бургаска общественост, постигнатите до момента резултати от изпълняваните проектни дейности, както и очакванията за повишаване качеството на образование в коментираните направления.

Трите школа избирха за форума датата 19-и януари. В навечерието на празника на един от най-великите българи - свети партриарх Евтимий Търновски, те обръщат поглед и към европейския фокус на 2018 - културното наследство. Затова и всички инициативи през настоящата година ще се случват на европейско, национално, регионално и местно ниво под мотото: "Нашето наследство: където миналото среща бъдещето".

С много вдъхновение и устрем организаторите поставят началото на поредица от безпрецедентни събития и тържества, посветени на българското председателство на ЕС и на годишния тематичен фокус. Убедени, че културното наследство обединява различните общности в цяла Европа, бургаските училища ще представят споделеното си разбиране за запазването на нещо толкова важно за всички нас – българската културна идентичност и ролята на българското училище да образова и възпитава, съизмервайки постиженията си с цяла Европа.

Колоквиумът ще бъде открит в 9.30 часа на 19-и януари 2018 година в културен център "Морско казино" - Бургас, зала "Петя Дубарова".