Индикативната стойност на поръчката за проектиране и строителство е 4 250 000 лева без ДДС. Снимка Архив

Индикативната стойност на поръчката за проектиране и строителство е 4 250 000 лева без ДДС. Снимка Архив

Три са отворените оферти, подадени за участие в обществената поръчка за за избор на изпълнител за изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на селскостопански надлез на републикански път I-6 София – Бургас при км 490+860 в участъка Ветрен – Бургас. С изграждането на селскостопанския надлез над път I-6 ще се осигури достъпност и безопасно преминаване на селскостопанската техника до земеделските земи, разположени в непосредствена близост до първокласния път. Индикативната стойност на поръчката за проектиране и строителство е 4 250 000 лева без ДДС.

Отворените предложения са на:

- ДЗЗД "Надлез I-6", в което участват "БУРГАСПЪТСТРОЙ" АД И "ЛАНТАНИА" АД;

- "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД;

- консорциум "ПСВТ", в който са "ХИДРОСТРОЙ" АД, "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД и "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т" АД.

Бъдещият изпълнител е необходимо да извърши пълни и детайлни инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за изработване на техническия проект. Въз основа на готовата проектна разработка ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение, след което ще бъде възможно стартиране на строителството.

Проектантските работи е предвидено да се изпълнят за 60 календарни дни в три междинни етапа. Прогнозният срок за изпълнение на строителството е 150 календарни дни.