Ръководителите на проекта проф. Сотир Сотиров и проф. Станислав Симеонов показаха на гостите какво се случва в лабораториите

Ръководителите на проекта проф. Сотир Сотиров и проф. Станислав Симеонов показаха на гостите какво се случва в лабораториите

Делегация от учени, водена от Марек Преор, Team Leader Cluster Policy в Европейската комисия, в която имаше и представители на чешката и румънската научни среди, посети научноизследователски лабораторен комплекс УНИТе на университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Те бяха впечатлени от работата на учените в четирите лаборатории.

Учените посетиха лабораторията в реално време, в която има лазерен гравир, 3D – фреза, заедно с наличната климатизация и системи за вентилация. Делегацията се запозна със съвременна измервателна техника, с която е оборудвана лабораторията – осцилоскопи Tectronix от най висок клас.

Интерес предизвика и лабораторията за интелигентни системи, в която освен компютърната техника, за разположени и хуманоидните роботи NAO и Cruz както и система за изкуствен интелект. Гостите се забавляваха с танцуващите роботи, които са гордост на екипа на УНИТе.

Третата лаборатория, която учените посетиха, е за паралелни системи и обработка на големи масиви данни. Тя разполага с паралелна компютърна система, съдържаща 1024 ядра Supermicro (8 4-процесорни системи, с 2х16 ядра на всеки процесор) и достатъчно количество периферия – комутатори 10G, комутатори за локална мрежа и цялостно мрежово оборудване.

Домакините, които са в управленския екип на проекта УНИТе – проф. Сотир Сотиров и проф. Станислав Симеонов, показаха на колегите си и “Прототипната лаборатория”, в която е разположен автоматичен плейсър и 4-зонна пещ, свързани в конвейр.

Посещението в лабораториите на УНИТе беше част от конференцията „Clusters Meet Regions“, на която домакин беше ИКТ Клъстер Бургас. Тя е организирана в сътрудничество с Европейската комисия и други ключови партньори.

Събитието събра експерти, бизнес лидери, академични представители и политически фигури от различни страни, за да обсъдят възможностите за устойчиво развитие и иновации в ИКТ сектора. Конференцията предостави платформа за обмен на идеи и практики, като особено внимание беше обърнато на зелената трансформация и кръговата икономика.

Галерия