Наследството на Странджа планина предизвиква интереса на учените

Наследството на Странджа планина предизвиква интереса на учените

20 учени от България Гърция и Норвегия ще дебатират културното наследство на Странджа планина. Те участват в двудневна Международна научна конференция "Културното наследство на Странджа - богатство, рискове, предизвикателства", която ще се проведе на 28-ми и 29-ти септември в художествена галерия "Петко Задгорски" в Бургас.

В първия ден на конференцията ще бъдат представени научни доклади за историята на Странджа в периода на Античността и Средновековието, археологическите проучвания в региона, иконните и ръкописно-документалните богатства на Странджанския край, нестинарската традиция у нас и в Гърция.

На втория ден от конференцията ще се проведе кръгла маса на тема: "Културното наследство на Странджа - диагностика, проблеми, политики". Натрупаните в региона проблеми при опазването на материалното и нематериалното културно наследство на региона ще бъдат дискутирани от учените съвместно с представители на Министерството на културата, НИНКН, Областната управа – Бургас, местни общини и кметства, музеи, Сливенска митрополия и др.

Форумът се организира и осъществява в рамките на проект за фундаментални научни изследвания „Комплексни и иновативни методи за диагностика и изследване на материалното и нематериално културно наследство на Централна и Източна Странджа в условията на миграции и демографски отлив", финансиран от фонд "Научни изследвания" при Министерството на образованието и науката (договор № ДН-10/16 от 21. 12. 2016 г.). Организатор на събитието е Софийският университет "Св. Климент Охридски" в партньорство с Регионален исторически музей - Бургас и Бургаската художествена галерия "Петко Задгорски".