Ученици от гимназията показаха как да се уползотворяват всички продукти. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Ученици от гимназията показаха как да се уползотворяват всички продукти. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Ученици и преподаватели от бургаската Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" се включиха в презентиране на проекта на Община Бургас "РегиониЗАКлимат". С европейски средства по проект е изградена анаеробна инсталация за преработване на биоразградими отпадъци. В рамките на проекта са закупени и кафяви кофи за събиране на тези отпадъци. Част от тях вече са поставени до контейнерите в някои комплекси на града. Целта на инициативата е да се презентира работата на инсталацията и бургазлии да се научат да събират разделно биоразградими отпадъци.

В презентацията се включиха учениците от XI клас на ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" -  Денис Хасан, Татяна Христова и Марияна Бахчеванова. Те нагледно демонстрираха как и защо е необходимо да събираме разделно биоразградимите отпадъци, които се извозват за преработка в анаеробната инсталация, с цел добиване на зелена енергия.

Включвайки се в "Изгрев парк фест # хайде на море" учениците показаха, че не са безразлични към промените в   климата - наводнения, суши и унищожени гори. Не можем да мислим, че нас не ни засяга! Нас ни е грижа!

Галерия