Учениците от двете училища готвиха съвместно в рамките на практическото занитие. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Учениците от двете училища готвиха съвместно в рамките на практическото занитие. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Ученици от гимназията по туризъм с открит урок за връстници от школото в Горно Езерово. Във връзка със споразумение за сътрудничество и съвместна дейност учениците на ОБУ "Васил Левски" в квартал "Горно Езерово", с ръководител госпожа Катя Атанасова, посетиха бургаската гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров". Те наблюдаваха открит урок с ученици от X "в" клас, специалност "Производство и обслужване в Заведенията за хранене и развлечения", проведен от инж. Илияна Илиева - учител по професионална подготовка в професионалната гимназия. Темата на урока бе: "Предварителна обработка на риба, птици, субпродукти и приготвяне на полуфабрикати. Съставки на ястията. Топлинен процес пържене - годишен преговор"‘.

Посещението имаше за цел да запознае учениците от ОБУ с възможностите за надграждане с професионалната подготовка в сферата на ресторантьорството и да създаде интерес и мотивация за професионалната им реализация в региона. В практическата част на урока учениците бяха разделени на малки групи, като към всяка група на домакините от ПГТ бяха включени по двама ученика на обединеното училище. Всички екипи следваха стъпките за почистване, измиване и нарязване на суровините - месо от птица, риба, черен дроб, оформяне на полуфабрикати от тях, паниране в различни панировки и топлинно обработване чрез процес пържене. По време на работа учителите следиха внимателно за правилното изпълнение на задачите, спазване на ЗБУТ и СХИ и разбира се помагаха при необходимост. В края на урока по правило се премина към дегустация, обсъждане и анализиране качествените показатели на приготвените изделия - вкус, аромат, текстурата и външният вид.

Посещението на този урок беше изключително полезно и информативно. Учениците затвърдиха своите знания и умения по предварителната обработка на риба, птици и субпродукти, приготвянето на полуфабрикати и обработката им чрез техника пържене. Практическата работа помогна за по-доброто усвояване на материала и даде възможност на учениците да приложат наученото в реална среда. Този урок е важна стъпка в учебната им подготовка, както  и за възможната им  бъдеща професионална реализация в областта на ресторантьорството, хотелиерството, хлебопроизводството и сладкарството.

Галерия