Ученическият съвет на бургаската Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника и Студентският съвет на университет "Проф. д-р Асен Златаров" спечелиха финансиране на проектите си по новата програма "Общински младежки грант", изпълнявана от Община Бургас, като част от инициативите по повод Европейската година на младежта'2022. Техните проекти са част от общо десет, които са получили одобрение и да бъдат реализирани до 31-ви октомври 2022 г. Целта на програмата е да подкрепи проекти на неформални младежки групи и граждански организации, които искат да помагат за развитието на младежката екосистема в морския град.

В пилотната програма участваха общо 24 проектни предложения, които бяха оценявани от жури по няколко основни критерия – добавена стойност от реализирането на инициативата или решаването на проблем на конкретна общност (адекватно представяне на проблема и постигане на желаните резултати), въвличане на местната общност (възможност за участие на повече млади хора; изгражда партньорства между младите, местния бизнес и институциите; ангажира институциите в решаването на адресираната проблематика) и новаторство (иновативен начин за решаване на проблем или намиране на решения по въпроси, касаещи младежта).

Предложенията бяха разгледани от компетентно жури в състав: председателят на Общински съвет Бургас проф. Севдалина Турманова, основателят на "5 км Рън" Георги Станоилов, журналистът Лалка Кипрова - представител на "Дарик радио" - Бургас, председателят на КРИБ - Бургас - Павлин Иванов и Габриела Славова - началник общински отдел "Превенции и младежки политики".

Одобрените предложения са свързани с вдъхновяване на екологичен начин на живот и култура сред бъдещето поколение, насърчаване на креативността и изявата на младежите, развиване на уменията на бъдещето и предлагане на ценни знания. Тематиките са обвързани със сферите астрономия, география, предприемачество, зелени политики и екология, култура и изкуство, геймърство, благотворителност чрез спорт и музика.

Проект на Механото се казва "Нека върнем усмивка" е на стойност 500 лева, а проектът на университета - "Ръст в предприемачеството - успешен старт за младото поколение" и е на стойност 2 500 лева.