Договорът за сътрудничество бе подписан в кабинета на директора на гимназията Христина Жабова

Договорът за сътрудничество бе подписан в кабинета на директора на гимназията Христина Жабова

Учениците от бургаската Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" (ПГМКР), известна още като Морското училище, ще се обучават и в базата на Южнобългарския морски образователен център. Там гимназистите ще изучават направлението "Основна подготовка по морска безопасност" (Basic Safety Training), включващ курсовете: "Лична безопасност и социални отговорности", "Пожарна безопасност и борба с пожари", "Техники за оцеляване на море" и "Елементарна първа помощ", според Наредба N6 на Изпълнителна агенция “Морска администрация“.

Споразумението за обучението на учениците бе подписано от директорът на Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" инж. Христина Жабова и к.д.п. Георги Събев, управител на Южнобългарския морски образователен център (ЮБМОЦ).

Освен собствената база, Южнобългарския морски център ще осигури и преподавателите, които ще водят курсовете на учениците от Морското. След завършване на обучението оценяването на курсистите ще се осъществява от преподавател на ЮБМОЦ и преподавател на ПГМКР "Свети Никола". С цел по-доброто сътрудничество между Обучителния морски център и гимназията, центърът ще излъчи свой представител в училищното настоятелство на Морското училище.

Курсовете по "Основна подготовка по морска безопасност" (Basic Safety Training) ще се извършват под наблюдението и одобрението на ИА "Морска администрация" - дирекция Бургас.

Само преди две седмици Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" подписа договор с холандската компания "VSTEP BV" за закупуване и доставка на морски симулатор "NAUTIS Desktop" за по-добрата и квалифицирана подготовка на своите възпитаници.

Това, наред с откриването на новата специалност "Експлоатация на пристанищата и флота", затвърждава постоянното развитие на гимназията, след прехвърлянето й към Община Бургас и съвместните усилия за модернизация на материалната база и повишаване качеството на образованието в нея.