Учениците от X клас преминаха успешно плавателната си практика на борда на кораба Мави. Снимки ПГКМР Свети Никола

Учениците от X клас преминаха успешно плавателната си практика на борда на кораба Мави. Снимки ПГКМР Свети Никола

Ученици от Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" получиха удостоверенията за завършване на първи гимназиален клас, след успешно изкарала производствената плавателна практика. Те са от направление "Основна подготовка по морска безопасност" (Basic Safety Trnaiing), включващ курсовете: "Лична безопасност и социални отговорности"; "Пожарна безопасност и борба с пожари"; "Техники за оцеляване на море"; "Елементарна първа помощ". Практиката бе осъществена в базата на Южнобългарския морски център под ръководството на к.д.п. Георги Събев. Учениците показаха висока дисциплина и чувство за отговорност и в резултат на това всички от класа получиха своите международни сертификати. Това им даде право да проведат производствената си плавателна практика.

Възпитаниците на морската гимназия се запознаха с дейностите, които се извършват на кораба "Мави" по време на плаване. Учениците затвърдиха и обогатиха знанията си, и придобиха определени умения по обслужването и управлението на кораба.

Галерия