Учениците от клуба в гимназията с интерес се запознаха с документите, свързани с историческите събития. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Учениците от клуба в гимназията с интерес се запознаха с документите, свързани с историческите събития. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Учениците от бургаската Професионална гимназия по туризъм "Проф.д-р Асен Златаров" посетиха изложбата "Кървавото лято на 1903 г. Илинден-Преображение-Кръстовден"

Гостуващата изложба на Държавна агенция „Архиви“ бе открита във фоайето на Културния дон ма НХК. Тя е част от Националния план за отбелязване на 120 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. и е реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България. Експозицията обобщава тематично цялата хронология и география на въстанието. Застъпени са темите за основателите на ВМОРО, революционна организация и Върховния Македонски комитет, участниците в Солунския конгрес през януари 1903 г., въстанието в Македония – Битолски и Ресенски въстанически райони, Крушевската република, в Костурски район, в Струмишки район, в Щипски район. Проследени са и последвалите въстанически действия в Странджанския и Одринския район, в Горноджумайско и Разложко, както и въстанието в Серски район. Показаните архивни документи представят причините, подготовката и организацията на въстанието, въстаническите действия.

Учениците от клуб "Да съхраним българското" към ПГТ"Проф.д-р Асен Златаров" от интерес към изучаването на своя роден край станаха отново част от откриването на изложбата. В културен дом НХК - Бургас те бяха посрещнати от г-жа Данка Георгиева- директор на ТД"Архиви",както и от г-жа Веселка Тодорова - старши експерт по Обществени науки,гражданско образование и религии към РУО - Бургас.

Експозицията бе представена подробно от доц.д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“. В своето приветствие ученият изтъкна нетрадиционния характер на излагане на събитията и включените съвсем нови теми в изложените експонати като напр; Битът и въоръжението на четниците, Ролята на жените във въстанието, Съдбата на бежанците след кървавото потушаване на въстанието, Международният отзвук на въстанието и дипломатическите промени.

В изложбата тинейджърите от ПГТ имаха възможността да видят документи,показвани за първи път- като рапорти на българските погранични офицери до щаба на войската, с информация за движението на въстаническите чети,за мерките на османските власти т.н.,карти и схеми на въстаническите отряди в Македония, Тракия и Пиринския край. Неслучайно, в своето обръщение, г-жа Диана Саватева - зам.кмет култура и вероизповедание в Община Бургас призова учениците да се запознаят с надписите върху историческите фотографии.Тези достоверни,истинни и проверени факти от Държавен архив раждат и пресъздават основните моменти от борбата на българите в Македония и Одринска Тракия,проследяват идейните промени в тактиката на Илинденско -Преображенско въстание. Запленени от дуетното музикално изпълнение на ангелогласните Ирена и Лазар,младежите се пренесоха в онази страшна,горяща и изпепелена Странджа. С реалните образи и събития от снимките,сякаш уловиха онова "кърваво лято" на далечната 1903 г.

Галерия