Учениците посетиха офиса по покана на Ирина Иванова - регионален представител на КЗД за Бургас

Учениците посетиха офиса по покана на Ирина Иванова - регионален представител на КЗД за Бургас

Ученици от бургаската Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" посетиха днес офиса на Комисията за защита от дискриминация в морския град. Те гостуваха там по покана на регионалния представител на КЗД Ирина Иванова и по повод Международния ден на толерантността, който се отбелязва днес.

На 16-ти ноември 1995 г. страните членки на ЮНЕСКО приемат Декларацията за принципите на толерантността. По този начин се поставя началото на кампания за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот, отричането на дискриминацията.

Във връзка с деня на толерантността учениците от X клас от ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" заедно с педагогическия съветник Таня Петкова прекрачиха за пръв път офиса на КЗД.

Ирина Иванова запозна младежите с понятието толерантност и обясни, какво значи да сме толерантни. "Да сме толерантни означава да уважаваме правото на другите да мислят различно, без да е нужно да сме съгласни с тях", допълни тя.

И ги призова в Деня на толерантността да направят ретроспекция на един техен обикновен ден и да проверят дали са толерантни помежду си в училище, в автобуса, в магазина или пред лекарския кабинет. 

И ако досега не са мислили над тези въпроси, може да го направят именно на 16-ти ноември. Не толкова помпозно и декларативно като в програмите и директивите на ООН, а ей така, просто по човешки. Да си отговорим с ръка на сърцето, лично за себе си.

На въпроса на ученици дали е толерантно българското общество, г-жа Иванова сподели, че когато сме болни първата стъпка към лечението е да признаем, че имаме проблем. По същия начин в обществото  първата стъпка за справяне с нетолерантността и неравенството е да признаем, че те съществуват и да водим борба с тях.

Казаното предизвика дискусия сред младежите, които сочеха доводи и примери за дискриминация и толерантност в отношенията в обществото и стигнаха до извода, че никой не трябва да бъде третиран несправедливо и неравно заради неговия пол, раса, етническа принадлежност, народност, гражданство, сексуална ориентация, имуществено състояние, различна вяра или физически различия 

Галерия