Учениците са от клуб Да съхраним българското в гимназията. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Учениците са от клуб Да съхраним българското в гимназията. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Ученици от бургаската Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" изнесоха презентация за Черно море. Те е включиха в Национална кръгла маса "Морето - граница или врата" - "Черно море и синият растеж в България", която ежегодно Черноморски институт организира. Тематичните направления бяха: "Синият растеж в местните и национални политики" и "Черноморските културни коридори – неизползваните възможности".

Учениците от гимназията, които членуват в клуб "Да съхраним българското" с ръководител Таня Караверлерска представиха презентация пред участниците във форума.

В своето изложение Теодор Тодоров,Стелияна Илиева и Шерсун Мехмед от X "ж" клас поставиха акцент върху силното влошаване на екологичното състояние на Черни море.

Това води до  подписването на Конвенция между България,Грузия Румъния, Русия, Турция и Украйна през 1992 г.в град Букурещ като правна и дипломатическа платформа за съвместни действия. Синият растеж като дългосрочна стратегия подкрепя устойчивия растеж в морските отрасли като цяло

Нарастващата еутрофикация, в Черно море причинява цъфтеж на водата. Това води до значително намаляване на популациите от миди и ракообразни. 

В заключение, възпитаниците на гимназията изразиха становище за необходимостта  да се помага за предотвратяване замърсяването на водата  от селското стопанство.

"Нужно е да се включваме като доброволци,да се информираме за видовете,обитаващи Черно море и и да подкрепяме тяхното развитие", заявиха младежите.

Галерия