Учениците се включиха в традиционната инициатива в университета. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Учениците се включиха в традиционната инициатива в университета. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Ученици от единадесетите и дванадесетите класове на бургаската Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" посетиха Бургаски свободен университет и присъстваха на събитието "Ден на отворените врати".

След тържественото откриване пред учениците бяха представени специалностите, по които БСУ ще приема студенти през следващата 2024-2025 академична година. Всички структурни звена бяха подготвили интересни събития, представящи академичния образователен процес и изненади – викторини, бизнес-игри, психо-тестове, роботи, филм по криминалистика, работни ателиета и др. Учениците се включиха по интереси в мероприятията и се впечатлиха от красивата база на университета.

Целта на посещението е да се подпомогнат зрелостниците да вземат най-правилното решение за своето образование и бъдеща реализация.

Галерия