Учениците рецитираха стихотворение Обесването на Васил Левски заедно със свои връстници в цялата страна. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Учениците рецитираха стихотворение Обесването на Васил Левски заедно със свои връстници в цялата страна. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Ученици от Х "б" клас на бургаската Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" се включиха в националната инициатива на СУ "Св. Паисий Хилендарски" – Пловдив, за едновременно рецитиране на Ботевото стихотворение "Обесването на Васил Левски". Така те отдадоха почит към паметта на Апостола по един нетрадиционен начин, с усещане за общност с другите деца на България.

19-ти февруари е паметен ден, това е ден на гибел, но и на космическа вечност. Ден на безсмъртие, на смелост, на човечност и хуманност, ден на алтруизъм, на вяра, защото "дела трябват, а не думи", както казва Апостола. Природно интелигентен, разсъдлив, анализиращ, много скромен и жертвоготовен, той вижда бъдеща България така:

"…Цел. С една обща ревулуция да се направи коренно преобразование на сегашната държавна деспотско-тиранска и да се замени с демократска република /Народно управление/ на същото това място, което ся нашите прадеди съ/с/ силата на оръжието и съ/с/ своята свята кръв откупили…, да се подигни храм на истинната и правата свобода и място на съгласието, братството и съвършеното равенство, между всички народности, българи, турци, евреи и пр. Щат бъдат равноправни в сяко отношение, било въ/в/ вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото да било, всички щат спадат под един общ закон който по вишегласието на всичките народности ще се избере". (из "Нареда на работниците за българското освобождение").

"Приятелят ми Левски, с когото живеем, е нечут характер! Когато ние се намираме в най-критическо положение, то той и тогава си е такъв весел, както и когато се намираме в най-добро положение. Студ, дърво и камък се пука, гладни от два или три деня, а той пее и сè весел!… Приятно е човеку да живее с подобни личности…. ", думи на Христо Ботев за Васил Левски.

Галерия