Иванина Парушева и Виктория Янкова от X б клас в бургаската гимназия представиха своето виждане с презентация. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Иванина Парушева и Виктория Янкова от X б клас в бургаската гимназия представиха своето виждане с презентация. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Ученици от десетите класове на бургаската Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р А. Златаров“ участваха в ученическа конференция във връзка с международна кампания „16 световни дни срещу насилието над жени“. Събитието бе организирано от асоциация "Деметра“ и се проведе под патронажа на Областна администрация Бургас с подкрепата на Регионално управление на образованието в Бургас.

Конференцията се състоя на 29.11.2023 г. в голямата зала на Областна администрация. Присъстваха и презентираха по темата за насилието ученици от десет училища и студенти от университет „Проф. д-р Асен Златаров‘. Приветствия към учениците отправиха областният управител г-н Пламен Янев, г-н Михаил Ненов – зам.-кмет на Община Бургас, представител на РУО Бургас и г-жа Севдалина Турманова – зам.–ректор на университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Иванина Парушева и Виктория Янкова от X „б“ клас в бургаската гимназия представиха своето виждане с презентация на тема: „Насилието никога не е отговор“. Изясниха основните понятия за насилието, разграничиха видовете насилие – физическо, емоционално, кибертормоз, индиректен тормоз и др. Задаваха въпроси на аудиторията и даваха отговори как да се справим с тормоза.

Галерия