Учениците разглеждаха различни казуси по време на тренинга. Снимки ПГТ

Учениците разглеждаха различни казуси по време на тренинга. Снимки ПГТ

Ученици от бургаската Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" "влязоха в обувките на връстниците си". Ученици от X клас взеха участие в тренинг семинар за превенция на зависимо поведение и злоупотреба с вещества. По инициатива на Общинския съвет за наркотични вещества към Община Бургас ученици от десет професионални и профилирани гимназии, имаха възможност да съпреживеят и обменят емоционалните състояния, през които преминават в търсене на решения за преодоляване на проблема сред връстниците си.

Тийнейджърите разгледаха различни казусни ситуации, в които чрез емпатия откриваха послания и призиви за помощ от зависимия. След преминаване през различната етапност и смесица от емоции в търсене на възможност за въздействие за преодоляване на проблемното поведение при връстниците си, стигнаха до извода, че е много трудно да поемеш тази голяма отговорност на такава крехка възраст и липса на познание. Те се обединиха около решението, че за подпомагане на този процес е важнода се доверят на компетентен и авторитетен възрастен.

Галерия