Конкурсът се организира за четвърта поредна година

Конкурсът се организира за четвърта поредна година

Фондация "Шанс за децата на България" обявява Национален литературен конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!". Конкурсът е за написване на есе и насърчава деца и младежи творци с изявен интерес към литературата и творческото писане. Той се организира за четвърта поредна година като част от проектите на фондация "Шанс за децата на България" за подпомагане развитието на младите таланти в България.

Темата тази година е: "Изпитание ли е талантът?"

В него могат да участват деца и младежи от 15 до 19 години от цялата страна. Конкурсни текстове трябва да са написани през 2017 и непубликувани до момента. Максимален обем на есето - 2 номерирани печатни страници. Изисквания за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12. Жанр: есе. Официален език: български.

Критерии за оценка: оригиналност и творчески подход при представяне на темата; целенасоченост, убедителност и завършеност на аргументацията; езикова прецизност и стилово единство; жанрово съответствие на конкурсния текст.

Есетата трябва да се изпращат до 8-и декември 2017 година като приложение (attachment) на info@forbgkids.org или на адрес: Център за млади таланти, площад "Атанас Сиреков" №4, 8000 Бургас.

Не забравяйте да приложите към творбите (в отделен документ А4 формат): трите имена на участника, дата и място на раждане, адрес, имейл и телефонен номер, име на учебното заведение, ваша снимка (jpeg формат) и кратка творческа биография.

Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Жури от уважавани български творци  ще определи носителите на наградите. На победителите ще бъдат връчени следните отличия: първо място - парична награда и грамота второ място - предметна награда и грамота  трето място - предметна награда и грамота.

Обявяване на победителите на интернет страницата на фондация "Шанс за децата на България" (http://www.forbgkids.org) на 14-и декември 2017

Наградите ще бъдат тържествено връчени на 16-и декември от 11:00 часа в Център за млади таланти в град Бургас, а най-добрите творби ще бъдат публикувани на сайта на фондацията.